Sağlık Teknolojileri Uzgörü Çalıştayı’nın amacı; sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin tartışılarak geleceğe dönük uzgörülerin alandaki paydaşların katılımı ile geliştirilmesi ve oluşturulacak projeksiyon ile gelecek senaryoların tanımlanmasıdır.